hesteg isosztán

Hull a pelyhes fehér, piros, sárga, ződ alma.. hóhahó!

Hivataloson is megkezdődött a hullóalma szezony!  🙂
Égy örök emlík:
“-Na nízz oda, máma is ementek szedni!! a zistense se laktattya jól űköt húlóalmávaa!!”
Szeggyíítek, gyúrjátok, nyomjátok, aggyátok!  😉
#sohanelakjjóllhullóalmáva

“Dühüdni vagy duhadni?” “Lenni vagy nem lenni” ..csakis duhadni!!

Amikó farkastörvinyek uralkodnak ee a zistentelen, vígeelláthatatlan sűjjesztő böndőbe, akkó a duhadás olyan mirtíkbe halaggya meg ömmagát, hogy má nemcsak orvasok botránkoznak meg rajtad, hanem mírnökök is, akik kilówattzsúlperórába is kiszámolják a böndő epusztitó kípessígit! Ahhoz hogy puszticcs, valamifíle hatalmad is kee legyen valami felett..píldául az asszony is a gyermekek felett. Éccerüsitve, az asszonybú szógát csinász s a gyermekeket ekűdöd dógozni, hogy sok vizet ne zaarjanak a böndőkürűl. Majd vosárnaponkint aluva szobrozó a templom eeső soraiba a küszködísek ellen, tisztára mosva kezeidet hogy újra nekiszalaggy a tízlitresfazíknak vagy az övegnek. Éggyikse jobb a másikná. A böndő az égy íletforma, íli saját maga ílettyit.. é parazita. vagy az ember az, a saját böndőjinek!

Böndő törtínetek:
“-Jaajj Katica drága, aggy vaj két kiló disznókörmöt, me úgy kívánnyák a gyeremekek!
-Itthunvannak?
-Nincsenek! Majd valamikó hazajünnek!
…”
“-Hááló! Istenálgyonmegdrágapistikomám! Amikó jűsz besztercérű hozz vagy háromkiló abáltszalonnának valót, nincs é falásse, a gyermekek mindmegöttík!!
…”
“Félóránkint békenízzek a fustölőbe, lássam hogy íg a tűz!
…”
“-Ezt a kis mártást kimártom itt a bidonfedelin, hogy ne kejjen aggyak janinak.”

Lakadalomba.
“-A nyavajatörje ki a pofájukot, hogy éjen hirtelen feekapcsolták a villonyokot, allig tudtam pár húst bégyömöszőlni a zsebbe!

“-Kén csinájj é jó csürkemártást, itthun van a fiju úgy kívánnya, együnk é nagyot!

Meghalt Anyú! Séjessünk, mennyünk gyorsan!!!
– De écce nem eszünk?

“Gondoltok a szerelemrű”, ha feehergelődve támaszkodsz é sőrbe a bótelőtt..

A falú legdögösebb menyecskéje halad vígig.. a Sörösövegek azomperc utánna fordulnak!
“-Éjjdrágajoisssten!
-Cukuzzzdumnyézó!!
-Mit lehetne adni neki!
-Órditana Ű is Én is!
-Mit adnékénneki!
-Korházba is kerűlnék!
-Hogy a joatya verne hozzám purdén!
-Úgyfeeturálóttam..!
-Jajjgatna szivibű lelkibű!!
-Éjj csak ha égggyetlenécce megálna fffijjú!”
Réjákondit a harangozó a toronybú: bim-bam..
“-Jajjjatyámsegíjjj nehaggyonee..!
– Éjjj ffijju!
-Akkó iszunk még éggyé sőrt ugyitok??!!
-…”
😉

Dógok, amiket szigorúan nyegve csinál az ember, HA!:  🙂

1. Regge hátralípsz a pajtasarkához.
2. Ha az Asszonnya szembemísz, mikőzbe kilíípsz a pincetorkábú, s a kezedbe felejtetted a bórszivógumit.
3. Ha kétkézze lípsz a gumicsizmába.
4. Ha ehatták a harangot s mégcsak Geciárkáná vagy.
5. Ha nígykézláb mászó ki Csepegőbű.
6. Ha gázoson támasztod a huszannyócfogas létorát Kűverembe.
7. Ha kapsz két taslit a zéskolába s melléje é níígyest, s hazacipeled.
8. Ha két vederre hordod bé a malátát a főzdébe.
9. Ha le kee kapni é bidont a körucsórbú.
10. Ha nyúzó é johat.
11. Ha arrébb kee mozditani valamit a pincébe.
12. Ha eekűdnek a bóótba delikátíí, s két óra múlva írsz vissza.
13. Ha a bóót előtt iszod a sőrt.
14. Amikó kanyarodnak ki a házbú a koporsóva.
15. Ha íjje lopod a fát.
16. Amikó rángacc é mivórt a fejőhöz.
17. Ha díébe garaszósz a szöllőbe.
18. Ha ágaskocc a fatetjibe két szem cseresnyéjí.
19. Ha másnaposon kaszász katángórékot.
20. Ha má sötítedik réjád s kee hajtani a tajigát.
21. Hazafelé a lakadalombú mind é szárnyasegér, s az Asszony kísírt a hátadmegett.
22. Ha hátraviszee é nőt a csekkre.
23. A virasztóbú hazafelé bárányozó.
24. Amikó bébükkentnek az ágyba mind é sírkövet.
25. Örökkös-örökké.

Önarckííp! (ká lá kártyé)

“Tűkőr által, homályosonn” (Ingmárbergmann)
“-Miii van éjen hosszu hajad??!!
-Miii van éjen szakállad??!!
-Miii jársz éjen nadrágokba??!!
-Miii tötted bé eszt a számot? Emmá riiiigi!! Mijez a szar??!! Cserélle!!
-Hunnvagy, meredógozó?? miii nem jűsz haza segíjjé apádnak a fődeken!! mit vergődik Drágajoisten!!
-Azt nemjólcsinálod!!
-Én akkó is megmontam!!
-Na ugyitok!!
-Te csak úrszuszt iszó??!!
-…??!!
-Ugyitok, egggen!!! jah, s Fffijjju!!  😉

Szóógálunk isosztán ha tudunk védünk!  🙂

“-Emberek, rendőrsíííg a köszpontba!”
A szóógálás abbú áll, hogyha lehet jólmegbasznak!
A véédíís ríísze, ammá a pincébe tőrtinik! amivan nemszámit! mindenbű éggy övegge s é kostyugga! S amikó bétötted az ajándíkokot a csomagtartóba, akkó aszt kee mondani hogy: “-‘Íígy vagyok a prokurórraa!”
A kockázatokrú is a mellékhatásokrú níízze meg a fészbukkját, vagy egyenesen híííjja fe a prokurórját!
“-De attú még kereken kee járni a faluba!”

A pijac tizenéggypontéggy parancsolata!! Ha gyömőcccsee mísz neki az asztalnak!

1. Ha nyóckó indul a pijac, ötkó legyé ott, hogy verekegy ki é hejjet!
2. Hajigáld idegesen a banántosokot, hogy legyé az eeső.
3. Rakk ki bubujásra az árut.
4. Legyen é rongy a kezedbe amive égybe törőlgecc!
5. Tedd ki az árat drágán, s titokba prédáld oda apróponzii, hogy legyen eladva az áru.
6. Ha messzűlnet odaníz a vásárló, azonna szakiccs é pungát, gyúrjad a gyömőcsöt, s kérgyed hogy mennyit tegyek!
7. Majd aszmongya hogy semmit!
8. Ha elattad az eeső 10 kilót, nyugott szívve lélekke vegyé é kávét, acskókot, s két lepinyt hajiccs bé.
9. Nyugott szívve lílekke törölgesd a gyömőcsöt me hosszú a nap s estére úgyis eeprédálod!
10. Nagypínzt soha ne tegyé a mírleg alá, csak az árulóacskóba!
11. Az avutóba fog össze a két kezed, nízz a többikre s aggy hálát a Jóatyának, hogy olyan jól elattad!
11.1 Ha a szomszíd megkérdi hogy: “- Na hogy ment a pijac Szomszíd??!!” szigoruan azt kee mondani hogy:
“- Ojanjóll elattuk hálistennek, így még soha!! Győőnyörű áruvaa vótunk!!
– S hunn vótatok?
– Dézsenn!
– Akkó hónap mük is odamenyünk!

Marikkocska cseresnye.

“-Koma héjj!! Lött a zidén cseresnyétek?
-Nemerőst Ffijju!.. é kis lágyszemü a kerbe.. három támosztásbú jóllakok..

Eeső segíjj nyútás!

“-Anyu rosszúllőtt a nyárikonyhába, összesett, s Édesapuvaa alig tudtunk beléavatkozni!”
“-Hanyután vót esve, úgy kellett kitípni a nyelvit!”
“-Rajtad nem segit má csak a kés!”
“Hasonn csúszott a szobafőggyin s annyit kijábált hogy: Emberek, Aaablakot!
“-Két mentővee vittík fee Vásárhelyré!”
“-Mikó réjámnízett az órvas, a két kezit összetette s majnem összeesett!”
“-Úgy kapták meg leesve a pincetorkába!”