Décsérű röviden még aszt kee tudni, hogy örökkös-örökké szezony van. Így vagy úgy, de valaminek a szezonnnya van!
A szezony az éggy olyan megmagyarázhatatlan dolog a faluba.. fix mind éggy áállapot, aminek seeleje, sevííge, csak ereje ami nem enged seerre searra. Bé se fejeződik az éggyik má itt is a másik. A Szezony íírrja a tőőrvinyt!!! A tőrviny maga a Szezony!! Ezii nincs nállunk tőrviny, csak szezony. A Szezonynak emberei vannak: a faluba, a határon, fenn Besztercén, s a pijacokon! Mindent lát, hall, figyel.. mindenkirű mindent!!
Nehéz neki ellenálni, nem lehet csak úgy fentázni. Böndősebbné böndősebb milicek őrzik esténkint a köszponba.
Écceréce rövidebb üdőre eelehet szaladni ide-oda nyaralni, pl pár este bérugni Görögországba, Kosztinésten, Figába vagy a bárba.. mindéggy! úgyis kihánnya a zember, osztán a tenger.. a lényeg hogy pikk pakk lekee bonyolitani a szabaccságot, vótunk nyaralni.. éggykettőre haza, me otthun tárt karokka vár a Szezony, s ha nem írkezünk idejibe akkó jün a Fazon..
A Szezonybú fejjük a léét! Ha léét teszünk léére abbú lesz a lét.
Ha hosszabb szabaccságra akarnónk menni, kell é kűdőpappír Fejírtű vagy Feketítű. Ha Fejír kűd akkó van eséjj, é hetet-kettőt megpihenni s újúlt erővee szezonyba állni. Ha Fekete kűd, garantált a piheníís, a megnyugvás, a léét írtelminek keresíse egísszen a zörökkévalóságig!
A zörökkévalóság is a szezony köszt annyi az aprócska külömbsíg, hogy a szezony vergődísse jár. Me aki jár az pöcál! s aki nem az is!

Ha Szezony, legyen szezony!
Disznótorszezony!!!
“-Egyéé filet Fiijuka! Sóózz meg ho megne csömörőjjjé!!”