hesteg isosztán

Íletigasság_tizenéggy!!

Fameccískó, dílelískó.
Ha a zember sokat fütyörészik, csattogtattya meccollóját, éggy udő után nemcsak a zolló szikrázik, hanem a szeme is, a zééhsígtű, ezii nem szabad tovább vitézkedni..

“- Na üjjünk le dílelni, fajjunk valamit.. csinájjatok hejjet! Hova tericcsek: a kapótára, a platóra vaj é ládafedélre??
– Mindéggy ember, akárhova, csak kapjuk bé égykettőre s halaggyunk..”

Úgy kell enni, hogy a bicsok örökké a zember kezibe legyen, s amikó a zújjáva hajittya bé a szalonnadarabot, a bicsok hegye két centire kee megájjon a szemitű.
A bicsok nemcsak a zevíshez jó, hanem jól lehet vélle magyarázni, ha a zembernek teli a szája, jól segít a magánhangzókná!

Böndő monológok dílelís után:

“- Mit megöttünk áldottúristen!
– Hasadok kki ffijjju!
– Annyit öttem mind é meddü!
– Bójgat a zepim!
– Megvagyok feszűlve!
– Teli vagyok mind a dílibusz!
– Megszíttam magamot, mind é kollancs!
– Leblokált az alfelem!
– Bükkencsetek átó a másikfelemre!
– A nyakamba van a zegíssz!
– Elöntött a sav!
– Kössetek a dzsipppután, mozdiccson meg!
– Tőccs é valamit, bőrtyögtessen meg!
– Döfjetek vaj kettőt a hátamon!
– …”

Éjenkó, eekee bükkenni é félórát szusszanni s a szarkát bé kee álitani cseregni!

A kereszbetött gumicsizmák, alusznak. Legyenáldott jóatyának szenneve!!

#Szezony

Décsérű röviden még aszt kee tudni, hogy örökkös-örökké szezony van. Így vagy úgy, de valaminek a szezonnnya van!
A szezony az éggy olyan megmagyarázhatatlan dolog a faluba.. fix mind éggy áállapot, aminek seeleje, sevííge, csak ereje ami nem enged seerre searra. Bé se fejeződik az éggyik má itt is a másik. A Szezony íírrja a tőőrvinyt!!! A tőrviny maga a Szezony!! Ezii nincs nállunk tőrviny, csak szezony. A Szezonynak emberei vannak: a faluba, a határon, fenn Besztercén, s a pijacokon! Mindent lát, hall, figyel.. mindenkirű mindent!!
Nehéz neki ellenálni, nem lehet csak úgy fentázni. Böndősebbné böndősebb milicek őrzik esténkint a köszponba.
Écceréce rövidebb üdőre eelehet szaladni ide-oda nyaralni, pl pár este bérugni Görögországba, Kosztinésten, Figába vagy a bárba.. mindéggy! úgyis kihánnya a zember, osztán a tenger.. a lényeg hogy pikk pakk lekee bonyolitani a szabaccságot, vótunk nyaralni.. éggykettőre haza, me otthun tárt karokka vár a Szezony, s ha nem írkezünk idejibe akkó jün a Fazon..
A Szezonybú fejjük a léét! Ha léét teszünk léére abbú lesz a lét.
Ha hosszabb szabaccságra akarnónk menni, kell é kűdőpappír Fejírtű vagy Feketítű. Ha Fejír kűd akkó van eséjj, é hetet-kettőt megpihenni s újúlt erővee szezonyba állni. Ha Fekete kűd, garantált a piheníís, a megnyugvás, a léét írtelminek keresíse egísszen a zörökkévalóságig!
A zörökkévalóság is a szezony köszt annyi az aprócska külömbsíg, hogy a szezony vergődísse jár. Me aki jár az pöcál! s aki nem az is!

Ha Szezony, legyen szezony!
Disznótorszezony!!!
“-Egyéé filet Fiijuka! Sóózz meg ho megne csömörőjjjé!!”

A zigazi dógok a ríszletekbe rejtőznek!  Menyen minden pikk-pakk, mind a karikacsapás.

“-Aggyatok é lapot!
-Nekem é pikszet!
..
-Na akkó írjuk??
-Én montam hogy hozzatok é lapot.. nem hoztá pikszet??!!
-Ember! Hova hozzak pikszet ha még nincs lapunk..
-Mennyaakkó hozz!!
-De hunnet hozzak ember, én asse tudom hunn tartyuk!!
-Hozzon má valaki é lapot s é pikszet!!

-Na itt a piksz s a lap. Melyik írja??
-Írjad te, me te szebben írsz!
-Há örökké csak én írjam ezeket??!!..írjad te!
-Én csunyánn írok, nem olvasod ki..
-Akkó te!!
-Ember!!! Írjad te! Nem írtam má van é féléve!! Írjad Te!!
–  😐 ”

Vokábulár

#agytórna a korán kelt, aranyatnyelt szílveszterezőknek!!  🙂
Fórdiccsuk rományra “#ahogykeee” a zalábbi szövegríszt!
HU:
“-Kőttetek? boldogújévet!
-Aggyonazisten!
-Há micsináltok?
-Forgattyuk a káposztalevet.
-Nemláttátok a villonypinzest!?
-Mük nem!
RO:
“-Váctrézit? Lámulcánj!
-Szödeeejédumnyézéu!
-Csé fácséc?
-Rotim szukkul gyé várzö.
-Nu ácj vözut ómu gyé luminö ku bányj?
-Nu!
ROHU:
-Cérvusztaak, kötteteeek? mulcányj!
-Aaaagyanazíísten!
-Míítmégcsíínáltaak?
-Róótájuk a kápoctaleeevet!
-Neemég láttátak az emmberrt gyé lá kureeent, amelyik jár a péndzekkkel?
-Neeeemégláttuk!

Boldog Újévet Mindenkinek!  🙂

“-Nemtudok megjovúlni.. égybe csak mennék dühüdni!!
-Olyan vagy mind a Télicsászárkőrti!! Leszedik ződen s bézárják a pincébe hogy jovújjon meg!!”
..
Jó szórakozást, dühüdíst mindenkinek, s mielőtt átlípnéd a küszöböt, fogadd meg a Zasszony intő jótanácsát, hogy: Nemregge s nemríszegen!!
Boldo Gújévet!  🙂
Ja!! s ne kavard!

Áldott, békés Karácsonyt, minden kedves décseinek!

“-..szentfijjjú aalugyááá, szeeentffijú aaalúúgyáá!
-Asztalonn a zöveg, mellette a zöreg..!
-Hányannvatttok?? Gyertekbé!!
-Sóst, ídest?? Mitttőccsek?? ídest, egyenest, bórt?? vaj é kávét?? Egyetek pátésszengvicset!!..
Vótatok sokfelé??
Ni méjen vizess a bakkancsod, kennyem meg é kalány zsírraa??
Kereszfijú!!! Édesék jólvannak?? Nembetegek?? Kén kűggyek é kis jó rahátoskalácsot nekik!
Na vegyetek tísztákot!! Vagy inkább szukkot?? feketébű vaj sárgábú??
-Tőcccs amit akarsz!!
-Csak ne kavard!!
…”

Mennnybőlazanggyal!

“-Tudod szívem mit szeretnék az angyalkától??
-Mit?
-Két avutó kövecset!!
–  😐..”

Tekknológijaóra.

“-..
-Ssssstt!! Ájjjfeeegyorsan mongy é fát!!
-Villlonfa..
-S az méjen osztályba tartozik??!!!
– A, aa zótoványok osztályába..
-De mmijiíí??!!
-Azii me mindéggyiket bé kee kötni tövisse, hogy ne mennyenek neki a dzsippekkkee!!..sha kitőrnek éggyetéggyet méjen nehezen fogannak újra?!!..
-Tünnykii!! Nnégy!
-..”
🙂

“-Ttte! Minn hallom a rádijóba!!..Hunnmvan Európa, Ffijjju??!!
.-..”

Máma van a Bükkengetőkígyók visszavonulásának világnapja, azaz bélíptünk a télbe. Hosszas téli estéken meg lehet forgatni a káposztalevet, vagy kimenni Cserteszbe, világitani.
Ha nincs erőd kimozdulni, le kell űlni a televizijó elejibe é tál almáva, s lehet cikkólni.