#agytórna a korán kelt, aranyatnyelt szílveszterezőknek!!  🙂
Fórdiccsuk rományra “#ahogykeee” a zalábbi szövegríszt!
HU:
“-Kőttetek? boldogújévet!
-Aggyonazisten!
-Há micsináltok?
-Forgattyuk a káposztalevet.
-Nemláttátok a villonypinzest!?
-Mük nem!
RO:
“-Váctrézit? Lámulcánj!
-Szödeeejédumnyézéu!
-Csé fácséc?
-Rotim szukkul gyé várzö.
-Nu ácj vözut ómu gyé luminö ku bányj?
-Nu!
ROHU:
-Cérvusztaak, kötteteeek? mulcányj!
-Aaaagyanazíísten!
-Míítmégcsíínáltaak?
-Róótájuk a kápoctaleeevet!
-Neemég láttátak az emmberrt gyé lá kureeent, amelyik jár a péndzekkkel?
-Neeeemégláttuk!